Vedlikehold og annet gårdsarbeid

DYRESTELL

ARBEID JORD OG SKOG

VEDLIKEHOLD OG ANNET GÅRDSARBEID

Vedlikehold og annet gårdsarbeid


Uansett hvilken drift du har på din gård, vil det alltid være kontinuerlig vedlikeholdsbehov. Følelsen av å aldri komme rundt er nok en følelse de aller fleste bønder kjenner seg igjen i.


Om det gjelder mindre maleoppdrag, enkle reparasjoner, gjerdevedlikehold, kantklipping eller annet - alle de oppgavene må gjøres - og det tar tid.


Vi har gode avtaler med leverandører for større prosjektoppgaver som krever særskilt utdannelse/sertifikater.

Mange av oppgavene er det ikke nødvendig å gjøre selv. Det viktige er å få det gjort.


Avtalen du som bonde gjør med Gårdsarbeider AS legger grunnlaget for den nødvendige kompetanse din gårdsarbeider skal ha. 


Gårdsarbeideren jobber etter oppsatte arbeidslister satt opp av deg.