DYRESTELL

ARBEID JORD OG SKOG

VEDLIKEHOLD OG ANNET GÅRDSARBEID

Dyrestell


Vi gir  gårdsarbeideren den grunnleggende opplæringen i inne- eller utedrift.


Dyrevelferd og smittevern er viktig. Det er områder som også er avgjørende for oss å kvalitetsikre for våre gårdsarbeidere.


Gårdsarbeideren opplæres i generelle rutiner og overordnede oppgaver.


Alle gårdsarbeidere jobber etter oppsatte arbeidslister og dine rutiner. 

Den lokale opplæringen står du for selv. Det er kun du som vet hva, hvordan og når det skal gjøres.


Øvrig opplæring gis av Gårdsarbeider AS iht. avtale med deg


Personlig egnethet setter vi høyt når vi velger ut de gårdsarbeiderne som skal jobbe med dyr