DYRESTELL

ARBEID JORD OG SKOG

VEDLIKEHOLD ANNET GÅRDS ARBEID

Arbeid jord- og skogsdrift


I landbruket er det et stort mangfold i drift. Mye avhenger av jordsmonn, hva som passer å dyrke, og hva du ønsker å dyrke. Det som er sammenfallende med de ulike driftsformene er sesong og arbeidstopper.


Ekstra hjelp i landbruket i sesong er et stort behov. Vi kan være behjelpelig der du som bonde ikke strekker helt til, som for eksempel å lede arbeidslag som planter, plukker mm.


Vi tilbyr kompetente gårdsarbeidere til all jord- og skogsdrift hele åretAvtalen du som bonde gjør med Gårdsarbeider AS legger grunnlaget for den nødvendige kompetanse din gårdsarbeider skal ha. 


Gårdsarbeideren jobber etter oppsatte arbeidslister satt opp av deg.